Obec Jarošov

Přejít na obsah
Dnes je 21.10.2018, svátek má Brigita.
Obec Jarošov
Obecní úřad
SDH Jarošov
Mateřská škola
Kontakt
OBEC JAROŠOV
Jarošov čp. 96
PSČ: 569 66
 
tel.: 461 638 150
obec.jarosov@tiscali.cz

Legislativa

Obecná legislativa

č.1/1993 Sb., Ústava České republiky

č.2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

č.110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

 

Oborová legislativa

Oblast integrovaného záchranného systému

č.239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

č.463/2000 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

č.328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

 

Oblast krizového managementu

č.240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č.462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona

č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č.36/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády

č.462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona

č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č.12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona

č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

č.399/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se provádí zákon

č.12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona

č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

č.186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

č.380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Usnesení vlády České republiky

č.417 ze dne 22. Dubna 2002 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, se zapracováním změn schválených usnesením vlády

č. 21 ze dne 5. ledna 2005

 

Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy

č.241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

č.498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy Oblast obrany č.219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky

č.222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky

č.280/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

č.51/2004 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu

č.585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

Oblast utajovaných skutečností

č.412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

č.522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

č.523/2005 Sb., Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor

č.524/2005 Sb., Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

č.525/2005 Sb., Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací

č.526/2005 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)

č.527/2005 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)

č.528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

č.529/2005 Sb., Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

 

Oblast životního prostředí

č.18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

č.353/1999 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona

č.425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

č.254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

 
Aktuality z obce

20. října 2018

OSLAVA  100.  VÝROČÍ  REPUBLIKY  V  JAROŠOVĚ OBEC...

20. října 2018

Mateřská škola Jarošov, okres Svitavy, SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Jarošov a Junák...

20. července 2018

Na Sobotu 4.8.2018 od 14 hod. připravujeme pro děti "hasičský den". Děti si vyzkouší...

15. června 2018

V úterý 26. 6. 2018 od 19 hod. se koná v budově Obecního úřadu  zasedání...

1. června 2018

Chtěl bych vás informovat o probíhajícím projektu společnosti PEPSICO CZ s.r.o. společně...
Doporučujeme
Anketa
Obec Jarošov společně s provozovatelem obchodu se smíšeným zbožím "Potraviny Jarošov" mají zájem o Váš názor na:
(lze vybrat více odpovědí)
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - určitě ano
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - určitě ano
hlasů: 13
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - spíše ano
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - spíše ano
hlasů: 2
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - plně mě vyhovuje
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - plně mě vyhovuje
hlasů: 1
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - spíše ne
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - spíše ne
hlasů: 1
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - určitě ne
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - určitě ne
hlasů: 2
Vyhovuje Vám prodejní doba - určitě ano
Vyhovuje Vám prodejní doba - určitě ano
hlasů: 1
Vyhovuje Vám prodejní doba - spíše ano
Vyhovuje Vám prodejní doba - spíše ano
hlasů: 9
Vyhovuje Vám prodejní doba - plně mě vyhovuje
Vyhovuje Vám prodejní doba - plně mě vyhovuje
hlasů: 0
Vyhovuje Vám prodejní doba - spíše ne
Vyhovuje Vám prodejní doba - spíše ne
hlasů: 1
Vyhovuje Vám prodejní doba - určitě ne
Vyhovuje Vám prodejní doba - určitě ne
hlasů: 5
Počet hlasujících: 20
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti