Obec Jarošov

Přejít na obsah
Dnes je 21.8.2017, svátek má Johana.
Obec Jarošov
Obecní úřad
SDH Jarošov
Mateřská škola
Kontakt
OBEC JAROŠOV
Jarošov čp. 96
PSČ: 569 66
 
tel.: 461 638 150
obec.jarosov@tiscali.cz

Legislativa

Obecná legislativa

č.1/1993 Sb., Ústava České republiky

č.2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

č.110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

 

Oborová legislativa

Oblast integrovaného záchranného systému

č.239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

č.463/2000 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

č.328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

 

Oblast krizového managementu

č.240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č.462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona

č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č.36/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády

č.462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona

č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č.12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona

č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

č.399/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se provádí zákon

č.12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona

č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

č.186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

č.380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Usnesení vlády České republiky

č.417 ze dne 22. Dubna 2002 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, se zapracováním změn schválených usnesením vlády

č. 21 ze dne 5. ledna 2005

 

Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy

č.241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

č.498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy Oblast obrany č.219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky

č.222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky

č.280/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

č.51/2004 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu

č.585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

Oblast utajovaných skutečností

č.412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

č.522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

č.523/2005 Sb., Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor

č.524/2005 Sb., Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

č.525/2005 Sb., Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací

č.526/2005 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)

č.527/2005 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)

č.528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

č.529/2005 Sb., Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

 

Oblast životního prostředí

č.18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

č.353/1999 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona

č.425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

č.254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

 
Aktuality z obce

10. srpna 2017

...

4. července 2017

Pro zájemce je připraven tenisový kurt. Je volně přístupný. Zároveň je možné...

8. června 2017

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 od 19 hod. se koná na sále obecního úřadu veřejné...

25. dubna 2017

Do sekce SDH Jarošov byla nově doplněna složka Krizové řízení obce. Naleznete zde...

14. dubna 2017

Už teď bychom vás chtěli pozvat na tradiční jarošovské pálení čarodejnic. Poletíme...
Doporučujeme
Anketa
Obec Jarošov společně s provozovatelem obchodu se smíšeným zbožím "Potraviny Jarošov" mají zájem o Váš názor na:
(lze vybrat více odpovědí)
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - určitě ano
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - určitě ano
hlasů: 2
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - spíše ano
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - spíše ano
hlasů: 0
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - plně mě vyhovuje
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - plně mě vyhovuje
hlasů: 0
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - spíše ne
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - spíše ne
hlasů: 0
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - určitě ne
Myslím si, že je potřeba rozšířit sortiment prodávaného zboží - určitě ne
hlasů: 0
Vyhovuje Vám prodejní doba - určitě ano
Vyhovuje Vám prodejní doba - určitě ano
hlasů: 0
Vyhovuje Vám prodejní doba - spíše ano
Vyhovuje Vám prodejní doba - spíše ano
hlasů: 0
Vyhovuje Vám prodejní doba - plně mě vyhovuje
Vyhovuje Vám prodejní doba - plně mě vyhovuje
hlasů: 0
Vyhovuje Vám prodejní doba - spíše ne
Vyhovuje Vám prodejní doba - spíše ne
hlasů: 0
Vyhovuje Vám prodejní doba - určitě ne
Vyhovuje Vám prodejní doba - určitě ne
hlasů: 0
Počet hlasujících: 2
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti