Základní informace

 

 Kontakt na nás

OBEC JAROŠOV                 tel.: 461 638 150
Jarošov čp. 96
PSČ: 569 66

@

 

  obec.jarosov@tiscali.cz

 

 Úřední hodiny Obecního úřadu

 PO - PÁ (účetní)                             

        700  - 1130       

     1200  -  1430        

 ÚT (starosta)      1800  -  2000

 

 Složení zastupitelstva
Funkce Jméno a příjmení Telefon
starosta Ing. Martin Olbrich 724 488 212
místostarosta Jan Lněnička
725 689 404
př. finančního výboru Ing. Roman Vymazal
 
př. kontrolního výboru Jaroslav Franc
 

př. kulturní komise a

pro občanské záležitosti

Jitka Hauptmanová  
člen OZ Alena Tylichová  
člen OZ Filip Horák
 

 

 ÚZEMNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

po zrušení okresních úřadů - pro OBEC JAROŠOV

Obec s rozšířenou působností:   LITOMYŠL                        
Pověřený obecní úřad:   LITOMYŠL
Stavební úřad:   LITOMYŠL
 Matriční úřad:   LITOMYŠL
Finanční úřad:   LITOMYŠL
Katastrální úřad:   SVITAVY
Pozemkový úřad:   SVITAVY
Okresní soud:   SVITAVY
Celní úřad:   ČESKÁ TŘEBOVÁ
Vojenská správa:  PARDUBICE

 

 Zveřejňované informace

Úplný oficiální název povinného subjektu:  OBEC Jarošov                            
Důvod a způsob založení povinného subjektu:    SAMOSPRÁVA OBCE
Bankovní spojení:  č.ú. 1283445329/0800 - ČS     a.s. Litomyšl
IČO:  00276766
DIČ:  CZ00276766
Místo a způsob, jak získat příslušné informace:  V kanceláři obecního úřadu.
Kde lze podat žádosti či stížnosti, předložit  návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet  rozhodnutí: 

Poštou nebo osobně v kanceláři     obecního  úřadu v úředních  hodinách.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu: Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu v zákonné lhůtě, která je uvedena u rozhodnutí v odstavci odvolání.
Příspěvková organizace sdružuje:  ---
Obec je zřizovatelem samostatního práv. subjektu: Mateřská škola Jarošov, okres Svitavy

 

Odkazy na státní úřady

Ministerstvo dopravy a spojů Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo financí Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo kultury Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo obrany Min. školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra
Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zdravotnictví