Aktuálně

18. 5. 2023 - Informace o vedení objízdných tras

V důsledku realizace stavby REKONSTRUKCE SILNICE II/359 BUDISLAV bude provedena úplná uzavírka silnice mezi obcemi Budislav a Poříčí.

Termín realizace: 5.6.2023 – 8.10.2023 

Počítá se s těmito objízdnými trasami:

do 3,5t a bus:

  • vedena obousměrně ze silnice II/359 v obci Budislav, po silnici III/35911 do obce Jarošov, dále po silnici III/3595 přes obec Chotěnov a Vidlatá Seč a dále v obci Dolní Újezd zpět na silnici II/359

nad 3,5t:

  • vedena obousměrně ze silnice II/359 v obci Budislav, po silnici III/35911 přes obec Jarošov, a Nová Ves u Jarošova, dále po silnici II/358 přes obec Chotovice, Makov, Morašice, Višňáry, dále na silici I/35 do města Litomyšl a zpět na silnici II/359

Vzhledem ke špatném technickému stavu komunikací, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje, a očekávanému množství zejména nákladní dopravy, požadujeme doplnění dopravního značení o zákaz vjezdu nákladních vozidel  v Jarošově ve směru do Vidlaté Seče, v Dolním Újezdě ve směru do Vidlaté Seče a v Morašicích ve směru do Vidlaté Seče.  

Očekává se, že cca. od poloviny července dojde k dalšímu zatížení objízdných tras nákladními vozidly, které budou navážet materiál z lomu v Budislavi na úseky budované D35.

Na uveden odkazu naleznete objízdné trasy: Vedení objízdných tras

5. 5. 2023 - SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ŽELEZA

V PÁTEK 5.5.2023 OD 17.00 DO 18.00 je možné na návsi (u garáží) v Jarošově osobně odevzdat objemný a nebezpečný odpad k likvidaci. Nevztahuje se na směsný komunální odpad volný nebo v pytlích, autovraky a jejich zbytky; stavební suť, eternit (azbest) v jakékoliv formě. Zároveň bude možné odevzdat železo do přistaveného kontejneru. V SOBOTU 6.5.2023 DOPOLEDNE SDH Jarošov provede SBĚR ŽELEZA po obci (můžete zanechat před domem). Výtěžek za sběr železa bude použit na sportovní činnost SDH Jarošov. OÚ Jarošov

30. 4. 2023 - Pálení čarodějnic