Jarošov

 Jarošov-obec, ve které bydlím ...

 

Obec Jarošov leží na severovýchodním okraji českomoravské vysočiny, v sousedství přírodní rezervace „Toulovcovy maštale“. Název obce pochází ze slovanské doby, ze jména Jaroš. Vznik obce se však datuje kolem roku 1350-1360. První písemná zmínka je z roku 1366, kdy se biskup Petr z Litomyšle přel s klášterem Podlažickým o hranice. Ve sporu měl rozhodnout rytíř Albert z Jarošova, jehož tvrz stála zřejmě na západním okraji obce.


Na přelomu 14. a 15.století byl vlastníkem obce Jarošov Toulovec z Třemošné,osoba opředená mnoha pověstmi i známá z historických pramenů. Ve svém loupeživém mládí patrně bydlel v Jarošovské tvrzi. Ve stáří se stal počestným občanem města Litomyšle a vykonal zde mnoho dobrých skutků. Roku 1480 koupilo obec Jarošov město Litomyšl.

V současné době má obec 185 obyvatel, 61 obydlených domů a 60 rekreačních chalup a chat. K Jarošovu také přináleží osada Vranice, která leží v západní části katastru a je výborným východiskem do Toulovcových Maštalí – skalního bludiště tvořeného takzvanými voštinovými pískovci. V překrásných, převážně borových lesích na západ od obce je možné nalézt mnohé pozoruhodné skalní útvary, jako je například „Cikánka“, „Panský stůl“ a další.

V samotné obci je zajímavá dřevěná zvonice ze začátku 19. století a lidová architektura nacházející se v západní části obce na takzvané „Závsi“.

Občanská vybavenost ...

Obecni úřad je umístěn ve vlastním, víceúčelovém objektu ve středu obce. Původně to bývala budova školy. V objektu je ještě místní knihovna, ordinace lékaře - (ord. hodiny 1 x týdně) a hospoda. Hasičská zbrojnice je u objektu mateřské školy. Obyvatelé Jarošova spadají do farnosti Mladočov - katolíci a do farnosti Proseč - evangelíci.
Hřbitov je umístěn jihozápadně od obce. Na východním okraji katastru obce protéká Jarošovský potok, který má pouze občasný tok. Na západním okraji katastru je přítok potoka Novohradka, na němž jsou dva rybníky - "Panské rybníky". V západní části obce je Obecní rybník.Pohostinství

V Jarošově bývaly dvě hospody - v č.p. 40 a 56. V současné době je hospoda umístěna v objektu obecního úřadu. Patří k ní i venkovní terasa. Jako druhý objekt pohostinství slouží kiosek u hřiště, který je provozován v letních měsících.Tělesná výchova, sport

Jako tělocvična občas sloužil sál u pohostinství. V roce 2007 bylo Nadací Čez postaveno naproti rybníku Oranžové hřiště. Součástí je jak antuková tak asfaltová plocha. Hřiště pro malé děti je u mateřské školky a je volně přístupné pro všechny.


Školství

V Jarošově se vyučovalo už od roku 1833, evangelická škola byla postavena v roce 1844. V roce 1878 byla postavena obecná škola s českým vyučovacím jazykem. Od roku 1884 byla dvojtřídní, od roku 1921 trojtřídní. V roce 1941 - 2 zde vyučoval Petr Jilemnický. V současné době je v bývalé budově školy Obecní úřad. Děti 1. - 4. třídy dojíždějí do Vidlaté Seči. Starší děti (5 - 9 třída) dojíždějí do školy v Morašicích. Gymnázium je Litomyšli. V obci je mateřská škola pro 25 dětí. Dojíždějí sem děti z Nové Vsi, Chotěnova a Vidlaté Seče. Ve školce pracuje ředitelka a učitelka, o stravování a úklid se starají ještě 2 ženy.


Kultura

Ke kulturním akcím byl využíván sál u pohostinství v soukromém domě č.p. 40. V obci tomu tak bylo od nepaměti (bývala zde i kuželna). S novými majiteli došlo ke změně. V současnosti se kulturní akce konají na zahradě u obecního úřadu a nebo, a to častěji, v areálu hřiště u rybníka.


Zdravotnictví

V budově obecního úřadu je zřízena stanice praktického lékaře, který dojíždí 1x týdně. Nejbližší zdravotní středisko je v Nových Hradech nebo Morašicích. Nemocnice je v Litomyšli.


 Rekreace

Velice půvabná krajina i příznivé klimatické poměry sem již mnoho roků lákají množství rekreantů. Jsou to jednak turisté, kteří se soustřeďují převážně na pískovcové útvary Maštalí. Mnoho rekreantů zde má však své "druhé" bydlení, ať již v chalupách nebo v chatách. V současné době je zde celkem 15 chat a 43 rekreačních chalup. V létě zde je ještě dětský tábor ve Vranicích. Historické chalupy jsou nedílnou součástí této krajiny a jsou to většinou chalupy pro rekreační bydlení, které jsou estetickým přínosem pro obec. V této tendenci je vhodné pokračovat a jsou to zejména plochy ve Vranicích nebo Závsí, které jsou vytypovany i pro novou výstavbu pseudochalup, které by měly respektovat původní zástavbu, minimálně však zachovávat stávající charakter. Pro výstavbu chat nejsou navrhovány nové plochy.


Výroba

Severně od obce je umístěno středisko Drůbežářských závodů Xaverov a.s. Voda je z obecního vodovodu, je zde vlastní trafostanice, kotelna je vytápěna uhlím


Stavební vývoj

Obec vznikla podél komunikace - má ulicový charakter. Selské usedlosti mají většinou tvar čtverce kolem dvora a jsou volně měkce rozmístěny po obou stranách silnice bez respektování stavebních čar. Západně od středu obce je obecní rybník, kolem kterého vedla původní cesta do Budislavi, která se potom stáčela podél lesa k jihu a byla, zřejmě vzhledem k povětrnostním podmínkám, obestavěna pouze jednostranně. V této západní části obce býval původní dvůr - tvrz, zbytky jejich valů jsou ještě patrné.

Na katastru Jarošova leží i část osady Vranice, která je dnes využívána k rekreačním účelům a pochází patrně z pozdější doby. V 19. století byla postavena dřevěná kaplička se zvoničkou čtvercového půdorysu se stanovou střechou.

Z přelomu století je zřejmě i velká část zachovaných statků. Novější zástavba předměstského charakteru je umístována blíže ke komunikaci ve východní části obce.


Kulturní památky:

V samotné obci je zajímavá dřevěná zvonice ze začátku 19. století.       

       

Lidová architektura nacházející se v západní části obce na takzvané „Závsi“.