ePodatelna

Elektronická podatelna Obce Jarošov

Informace o provozu podatelny Obce Jarošov dle Vyhlášky č. 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby.

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů:

 

Adresa podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě nebo digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:

Jarošov 96, 570 01  Litomyšl

 

Úřední hodiny podatelny:

pondělí - pátek      7:00-11:30   12:00 - 14:30

 

Elektronická adresa podatelny:

obec.jarosov@tiscali.cz

 

Identifikátor datové schránky:  yy66g2

 

Přehled datových formátů obsažených v datové zprávě:

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané v elektronické podobě jsou:

a) pdf (Portable Document Format)

b) pdf/a (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

c) odt (Open Document Text)

d) ods (Open Document Spreadsheet)

e) odp (Open Document Presentation)

f) txt (prostý text)

g) doc/docx (MS Word Document)

h) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

ch) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

i) tif/tiff (Tagged Image File Format)

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD ROM/RW

DVD ROM/RW

USB flash disc

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- předmět zprávy: Obec Jarošov - odpověď elektronické podatelny

- odesílatel: obec.jarosov@tiscali.cz

- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

- identifikátor dokumentu

 

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Odesílateli není zasílána žádná odpověď.

 

Postup v případě zjištění chybného datového formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění nepovoleného datového formátu, případně informace o poškození datové zprávy.

 

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo předmětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu.

Datová zpráva není zpracovávána. Odesílateli není zaslána žádná odpověď.

 

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný veřejnoprávnímu původci, je-li dostupný podatelně.